กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงการขยับกายสบายชีวี : กิจกรรมออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ---------------------------------------------- ภายใต้โครงการสร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปสู่สังคมสุขภาวะ (Happy Univercity) ----------------------------------------------- เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ----------------------------------------------------- โดยทีมวิทยากรมากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970