กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 67

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970