ข่าวกยศ.

   ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 202
   การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 73
   ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 852
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 982
   » ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2560 (รายเก่า และรายใหม่) อ่าน :: 422
   ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 2/57 อ่าน :: 379
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 257
   ประชุมผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่ประกาศรายชื่อ ภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน :: 249
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 อ่าน :: 231
   ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่า) ประจำปี 2557 อ่าน :: 248
   ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ (ประเภทสำรอง) ประจำปี 2557 อ่าน :: 221
   ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) ประจำปี 2557 อ่าน :: 246
    ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 1/57 อ่าน :: 211
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม) อ่าน :: 215
   นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2556 อ่าน :: 416
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970