ข่าวกยศ.

   ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 659
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 765
   » ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2560 (รายเก่า และรายใหม่) อ่าน :: 367
   ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 2/57 อ่าน :: 324
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 239
   ประชุมผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่ประกาศรายชื่อ ภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน :: 224
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 อ่าน :: 222
   ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่า) ประจำปี 2557 อ่าน :: 232
   ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ (ประเภทสำรอง) ประจำปี 2557 อ่าน :: 218
   ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) ประจำปี 2557 อ่าน :: 215
    ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 1/57 อ่าน :: 210
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม) อ่าน :: 208
   นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2556 อ่าน :: 303
   ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 2 / 56 อ่าน :: 214
   ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กู้ยืมรายเก่า-ย้ายสถานศึกษา) ภาค 1/56 อ่าน :: 212
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970