ข่าวทุนการศึกษา

   ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็งกิม (บริษัท นานมี จำกัด) อ่าน :: 121
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาชาย เพื่อรับทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ อ่าน :: 82
   ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 251
   ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 169
   ใบสมัครรับทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 140
   ใบสมัครรับทุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 102
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน : ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4) อ่าน :: 122
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน: ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ( สำหรับนักศึกษา ปี2-5) อ่าน :: 158
   มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์รับทุน(เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกการตลาด) อ่าน :: 575
   ประกาศรับผู้ประสงค์รับทุน จำนวน 23 ทุน อ่าน :: 893
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน ทุนทุนบริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด (เพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่ครบตามจำนวน) อ่าน :: 470
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 254
   ประกาศรับสมัครทุนบริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด อ่าน :: 618
   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา อ่าน :: 415
   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่ประสงค์รับทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย อ่าน :: 413
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970