ข่าวทั่วไป

   โครงการเสียงเยาวชน อ่าน :: 3
   ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร-ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 19
   การเสนอให้บริการเช่าชุดครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 19
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด อ่าน :: 17
   ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ อ่าน :: 27
   เปิดให้บริการให้คำปรึกษา เรื่องการเรียน การใช้ชีวิต อ่าน :: 20
   บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ อ่าน :: 26
   บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ อ่าน :: 19
   กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 73
   ประกาศถึงนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับชุดกิจกรรม และต้องการเปลี่ยนไซด์ อ่าน :: 12
   ...นักศึกษาสามารถเข้าประเมินเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ตามหน้าเว็บกองพัฒนานักศึกษานะคะ... อ่าน :: 29
   ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อ่าน :: 19
   การคิดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศ ประจำปี 2564 อ่าน :: 18
   ทุน บ.นานมี จำกัด อ่าน :: 21
   โครงการประกวด ทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อ่าน :: 24
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970