ข่าวทั่วไป

   หลักเกณฑ์การแข่งขันการทำอาหาร โคาการ ของหรอยสงขลา อ่าน :: 2
   ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร-ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 58
   การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน :: 26
   จังหวัดสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ของอำเภอเมืองสงขลา อ่าน :: 114
   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 62) ประจำปี 2562 อ่าน :: 62
   ขอเชิญร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ จ.สงขลา ประจำปี 2562 อ่าน :: 66
   มูลนิธิเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์แจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่าน :: 71
   ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 60,000 บาท อ่าน :: 66
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 217
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเอง ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 71
   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ้นมาตุภูมิ (พุทธบริษัทเครือข่ายมาเลเซีย) อ่าน :: 65
   ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ อ่าน :: 60
   กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล อ่าน :: 79
   ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เปิดโลกทัศน์สานฝันสู่เส้นทางอาชีพ "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" 25 มีนาคม 2562 อ่าน :: 70
   ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพใหม่ อ่าน :: 82
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970