ข่าวทั่วไป

   จังหวัดสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ของอำเภอเมืองสงขลา อ่าน :: 26
   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 62) ประจำปี 2562 อ่าน :: 29
   ขอเชิญร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ จ.สงขลา ประจำปี 2562 อ่าน :: 26
   มูลนิธิเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์แจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่าน :: 25
   ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 60,000 บาท อ่าน :: 30
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 178
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเอง ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 45
   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ้นมาตุภูมิ (พุทธบริษัทเครือข่ายมาเลเซีย) อ่าน :: 44
   ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ อ่าน :: 33
   กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล อ่าน :: 50
   ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เปิดโลกทัศน์สานฝันสู่เส้นทางอาชีพ "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" 25 มีนาคม 2562 อ่าน :: 44
   ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพใหม่ อ่าน :: 58
   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2562 ติดตามข่าวสารได้ที่ FB. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อ่าน :: 82
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 42
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Foad Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 49
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970