ข่าวทั่วไป

   ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 58E,594,616 ที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ อ่าน :: 899
   ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค ปี 2 62 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิค-19 อ่าน :: 26
   ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสื่อป้องกันการทุจริต อ่าน :: 16
   สำนักงานเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดสงขลาร ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อ่าน :: 15
   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 อ่าน :: 24
   ขอเชิญชวนร่วมกิตกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2563 อ่าน :: 23
   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลพระราชทาน สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน :: 18
   หลักเกณฑ์การแข่งขันการทำอาหาร โคาการ ของหรอยสงขลา อ่าน :: 21
   ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร-ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 87
   การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน :: 39
   จังหวัดสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ของอำเภอเมืองสงขลา อ่าน :: 127
   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 62) ประจำปี 2562 อ่าน :: 74
   ขอเชิญร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ จ.สงขลา ประจำปี 2562 อ่าน :: 78
   มูลนิธิเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์แจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่าน :: 93
   ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 60,000 บาท อ่าน :: 87
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970