ข่าวทุนการศึกษา / หน้า 2

   ประกาศรับสมัครนักศึกษาทดแทนนักศึกษาทุนเดิมที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ราย 2 ทุน อ่าน :: 247
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผุ้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 อ่าน :: 217
   ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ อ่าน :: 221
   รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(นักศึกษาสาขาเอกการตลาด) อ่าน :: 213
   ประกาศรับสมัครทุนวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2561(สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์) อ่าน :: 215
   ประกาศผลการพิจารณาทุนคุณไลวัลย์ ปลอดโปร่ง อ่าน :: 215
   ประกาศผลการพิจารณาทุนคุณแม่เพ็ญใจ-คุณพ่อสามารถ แก้วสุวรรณ และทุนคุณแม่เฉลิมศรี-คุณพ่อประพันธ์ อรรจนกุล อ่าน :: 217
   ประกาศผลการพิจารณาทุนทุนคุณวัชรพงศ์ แก้วสุวรรณ และคุณปัณฑารีย์ อรรจนกุล อ่าน :: 216
   ประกาศผลทุนบ.ชูเกียรติปิติเจริญกิจ อ่าน :: 268
   ประกาศผลการพิจารณาทุน บ.วาณิชย์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด อ่าน :: 211
   ประกาศผลการพิจารณาทุนบริษัทประกันภัย อ่าน :: 214
   ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ อ่าน :: 218
   ประกาศถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา 1/2560 ทุกประเภท อ่าน :: 465
   เปิดรับสมัครทุน มูลนิธฺทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 อ่าน :: 793
   เปิดรับสมัครทุน โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย อ่าน :: 389
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970