ข่าวทุนการศึกษา / หน้า 2

   ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิพลเอกเปรมฯ อ่าน :: 287
   ประกาศผลการพิจารณาทุนอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 265
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์/มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 270
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา อ่าน :: 229
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 267
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ่าน :: 243
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 237
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี พ.ศ.2561 อ่าน :: 258
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาทดแทนนักศึกษาทุนเดิมที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ราย 2 ทุน อ่าน :: 252
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผุ้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 อ่าน :: 221
   ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ อ่าน :: 223
   รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(นักศึกษาสาขาเอกการตลาด) อ่าน :: 214
   ประกาศรับสมัครทุนวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2561(สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์) อ่าน :: 219
   ประกาศผลการพิจารณาทุนคุณไลวัลย์ ปลอดโปร่ง อ่าน :: 220
   ประกาศผลการพิจารณาทุนคุณแม่เพ็ญใจ-คุณพ่อสามารถ แก้วสุวรรณ และทุนคุณแม่เฉลิมศรี-คุณพ่อประพันธ์ อรรจนกุล อ่าน :: 222
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970