ข่าวทุนการศึกษา / หน้า 3

   ประกาศผลการพิจารณาทุน บ.วาณิชย์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด อ่าน :: 211
   ประกาศผลการพิจารณาทุนบริษัทประกันภัย อ่าน :: 214
   ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ อ่าน :: 220
   ประกาศถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา 1/2560 ทุกประเภท อ่าน :: 466
   เปิดรับสมัครทุน มูลนิธฺทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 อ่าน :: 804
   เปิดรับสมัครทุน โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย อ่าน :: 393
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ บัดนี้จนถึง 12 มค.61 อ่าน :: 338
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา อ่าน :: 226
   ผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อ่าน :: 210
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อ่าน :: 798
   ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ่าน :: 210
   ประกาศผลทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 284
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 228
   รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 212
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ อ่าน :: 229
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970