ข่าวทั่วไป

   มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งผลงานขององค์กรเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลไทย" กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน อ่าน :: 8
   asd อ่าน :: 13
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิป Tik Tok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" อ่าน :: 14
   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการ Space Quest 2024 ประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจในหัวข้อ "เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) อ่าน :: 9
   สป.อว.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ "Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship" ภายในวันที่ 15 เม.ย.67 อ่าน :: 13
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในระดับประเทศไทย ได้แก่ การออกแบบสื่อประชาสัมพัน์ในรูปแบบวีดีโอน TikTok, E-Poster และสติกเกอร์สัตว์และพืชในบัญชีก CITES โดยมีกำหนดเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 3-30 มกราคม 2567 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน :: 10
   จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2567 อ่าน :: 11
   สป.อว. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด "คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติด" อ่าน :: 9
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 จำนวน 10 ทุน อ่าน :: 15
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อ่าน :: 15
   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 อ่าน :: 100
   กรมการศาสนา เชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย อ่าน :: 10
   สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025 อ่าน :: 7
   บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว ระหว่างวันที่ 9 ต.ค.-25 ธ.ค.66 อ่าน :: 27
   เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567 เปิดรับสมัครผลงานถึงวันที่ 31 ต.ค.66 อ่าน :: 32
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970