ข่าวทุนการศึกษา

   แบบฟอร์มบริจาคทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 86
   รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 174
   รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา อ่าน :: 193
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1-4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อ่าน :: 120
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รัทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 41
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 30
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 15
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 9
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 8
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ (มทศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 15
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564 อ่าน :: 8
   ประกาศรับสมัครผู้ประสงรับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้ามารศรีสุขุมพันธ์ุ บริพัตร ประจำปี 2564 อ่าน :: 10
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจำปีการศึกษษ 2564 อ่าน :: 10
   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 12
    รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อ่าน :: 163
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970