ข่าวกยศ.

   การทำกิจกรรม กยศ. ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด 2566 อ่าน :: 173
   แบบฟอร์ม โอนชั่วโมงกิจกรรม จาก ชั่วโมงกิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย มาเป็น ชั่วโมง กยศ. อ่าน :: 312
   บันทึกขออนุญาตทำกิจกรรมจิตอาสา-กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ่าน :: 458
   แบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตสาธารณะ เพื่อเก็บชัวโมง กยศ.สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ อ่าน :: 656
   การทำกิจกรรม กยศ. ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด อ่าน :: 470
   ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 553
   การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 316
   ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 275
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 272
   » ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2560 (รายเก่า และรายใหม่) อ่าน :: 242
   ปฎิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 2/57 อ่าน :: 235
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 240
   ประชุมผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่ประกาศรายชื่อ ภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน :: 245
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กู้เก่า-ย้ายสถานศึกษา) 1/2557 อ่าน :: 229
   ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่า) ประจำปี 2557 อ่าน :: 241
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970