ข่าวกิจกรรม / หน้า 2

   ดาวน์โหลดใบเช็คกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 อ่าน :: 738
   ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 76
   กรอกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษารหัส 58 ทุกคน และรหัส 606 ที่นี้ อ่าน :: 236
   จองชุดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 อ่าน :: 122
   รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 149
   กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2562 อ่าน :: 82
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารประจำปี 2562 อ่าน :: 394
   โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทุกคน วันที่ 27 มีนาคม 2562 อ่าน :: 207
   โครงการเลือกสถานประกอบอย่างไรให้ส่งผลสำเร็จในอาชีพ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 59 ทุกคน วันที่ 26 มกราคม 2562 อ่าน :: 102
   โครงการเด็กไทยยุคดิจิทัล กับอนาคตแรงงานไทยในยุค 4.0 กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 60 ทุกคน วันที่ 26 มกราคม 2562 อ่าน :: 127
   โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว กิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี 19 ธันวาคม 2561 อ่าน :: 94
   โครงการโตไปไม่โกง กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัยรหัส 61 ทุกคน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ่าน :: 90
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ อ่าน :: 246
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อ่าน :: 225
   ลงชื่อ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ อ่าน :: 230
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970