ข่าวกิจกรรม / หน้า 5

   กำหนดการพิธีนำน้องถวายตัวเป็นคนของพระราชา อ่าน :: 214
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 216
   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 อ่าน :: 219
   กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการฉลาดรัก "รักนี้ มีคุณค่า" อ่าน :: 220
   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม สู่ผู้นำที่ดี อ่าน :: 208
   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการธรรมะบันเทิง เรื่อง ชีวิตสดใส ด้วยใจธรรมะ อ่าน :: 221
   กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การแต่งกายเสริมสร้างบุคลิกเพื่อมุ่งสู่อาชีพ อ่าน :: 219
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970