ข่าวกิจกรรม / หน้า 4

   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 208
   ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี Password ต่อไปนี้มารายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา อ่าน :: 210
   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน :: 208
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 211
   ประกาศการเข้ารับน้องและ ข้อห้ามในการรับน้อง ประจำปี 2556 อ่าน :: 356
   กำหนดการ กิจกรรมน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ 2556 อ่าน :: 212
   ประกาศ!!! มรภ.สงขลา กำหนดจัดงานบัณฑิตใหม่อำลามหาวิทยาลัยมั่นใจสู่โลกกว้าง และปัจฉิมนิเทศ วันที่ 18 มี.ค. 2556 อ่าน :: 223
   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี่ อ่าน :: 214
   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่าน :: 251
   ผลการแข่งขันโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ่าน :: 212
   ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 215
   กำหนดการพิธีนำน้องถวายตัวเป็นคนของพระราชา อ่าน :: 211
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 214
   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 อ่าน :: 215
   กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการฉลาดรัก "รักนี้ มีคุณค่า" อ่าน :: 212
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970