ข่าวกิจกรรม / หน้า 4

   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน :: 220
   นักศึกษารหัส 57 ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2557 อ่าน :: 334
   ตำแหน่งรับพานไหว้ครู (อาจารย์ที่ปรึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 218
   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 210
   ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี Password ต่อไปนี้มารายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา อ่าน :: 210
   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน :: 208
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 211
   ประกาศการเข้ารับน้องและ ข้อห้ามในการรับน้อง ประจำปี 2556 อ่าน :: 405
   กำหนดการ กิจกรรมน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ 2556 อ่าน :: 219
   ประกาศ!!! มรภ.สงขลา กำหนดจัดงานบัณฑิตใหม่อำลามหาวิทยาลัยมั่นใจสู่โลกกว้าง และปัจฉิมนิเทศ วันที่ 18 มี.ค. 2556 อ่าน :: 225
   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี่ อ่าน :: 218
   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่าน :: 263
   ผลการแข่งขันโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ่าน :: 212
   ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 218
   กำหนดการพิธีนำน้องถวายตัวเป็นคนของพระราชา อ่าน :: 217
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970