ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 2

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงา...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...>> อ่านต่อ

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนาชั้น 3 อาคาร...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นำโดยอาจารย์จิรภา คงเขียว รองอ...>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์จิรภา คงเขี...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบด...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม และ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒน...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเด็ก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงกา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10-20 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยนางสาวจุฑามาศ...>> อ่านต่อ

วันที่ 18 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยนางไปยดา สุตระ ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงกา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายศุภสิน ปวันวัชรากร นำนักศึกษา...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970