ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 10

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เม.ย. ...>> อ่านต่อ

พิธีเปิดงานปาริฉัตรเกมส์ 57 ในวันที่ 19 เม.ย. 58 ณ สนามกีฬา ...>> อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ...>> อ่านต่อ

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ...>> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพอาจารย์ และบุคลากร ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในวันท...>> อ่านต่อ

SKRU Live Music for Healthy Life...>> อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยส่งเสริมกีฬาแล...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 คุณอัญรินทร์ วีระอุดมลักษณ์ หัวหน้าฝ่...>> อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏส...>> อ่านต่อ

โครงการมอบไออุ่นแด่น้องบนดอย ครั้งที่ 1 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 กองพัมนานักศึกษา จัดโครงกา...>> อ่านต่อ

เมื่อระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์พลากร นัคร...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดย นายศุภกร หนูสม และ นางไปยดา สุตระ นำนัก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา ร่วม...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเ...>> อ่านต่อ

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด ตามแน...>> อ่านต่อ

สัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเ...>> อ่านต่อ

การประชุมสมาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 2-3 พ.ย 2557...>> อ่านต่อ

พิธีถวายครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา แด่พร...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกภาคใต้ ตั้งว...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหา...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970