ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 10

กองพัฒนานักศึกษา โดย นายศุภกร หนูสม รักษาการผู้อำนวยการกองพ...>> อ่านต่อ

โครงการเสวนา เรื่อง คุณภาพบัณฑิตและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ...>> อ่านต่อ

นายอรรถชัย มาสิก นักวิชาการสุขศึกษา และนางไปยดา สุตระ นักแ...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกต...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ พลศรี ร่ว...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมแกนำนักศึกษาเตรียมความพร้อม กิจกรรมรับน้องประชุมเ...>> อ่านต่อ

พิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ นางไปยดา สุต...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพั...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9-13 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ทางกองพัฒนานักศึกษา นำโด...>> อ่านต่อ

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังมวลชกับมหันตภัยจากยาเสพติด ...>> อ่านต่อ

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ไงาน...>> อ่านต่อ

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เม.ย. ...>> อ่านต่อ

พิธีเปิดงานปาริฉัตรเกมส์ 57 ในวันที่ 19 เม.ย. 58 ณ สนามกีฬา ...>> อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ...>> อ่านต่อ

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ...>> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพอาจารย์ และบุคลากร ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในวันท...>> อ่านต่อ

SKRU Live Music for Healthy Life...>> อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยส่งเสริมกีฬาแล...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 คุณอัญรินทร์ วีระอุดมลักษณ์ หัวหน้าฝ่...>> อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏส...>> อ่านต่อ

โครงการมอบไออุ่นแด่น้องบนดอย ครั้งที่ 1 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 กองพัมนานักศึกษา จัดโครงกา...>> อ่านต่อ

เมื่อระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์พลากร นัคร...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970