ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 8

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนมนักศึ...>> อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา...>> อ่านต่อ

วันที่3สิงหาคม 59ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดโครงก...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมปฏิบัติ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 กค. ที่ผ่าน ฝ่าย กยศ. ได้จัดประชุมชี้แจงให้กั...>> อ่านต่อ

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ...>> อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทย...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัด...>> อ่านต่อ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพั...>> อ่านต่อ

งานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา(งานพยาบาล) ได้จัดโครงก...>> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพ...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 2 ก.พ. 59 ผลกีฬาติดตาม...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 1 ก.พ. 59 ผลกีฬาติดตาม...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ พิธีเปิดงานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 31 ม.ค 59 ผลกี...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 30 ม.ค 59 ผลกีฬาติดตาม...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 29 ม.ค 59 ผลกีฬาติดตา...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 28 ม.ค 59 ผลกีฬาติดตาม...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา M...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 27 ม.ค 59 ผลกีฬาติดตาม...>> อ่านต่อ

ประมวลภาพ งานกีฬาปาริฉัตรเกมส์ วันที่ 26 ม.ค 59 ผลกีฬาติดตา...>> อ่านต่อ

นางสาวอัญชลี หนูรัตน์ พยาบาลวิชาชีพประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอขอบคุณผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทย จำ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970