ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 4

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางส...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมจิตอาส...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ว่าที...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายศ...>> อ่านต่อ

ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ นางสาว นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฏโฐ และนายศุภ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมบริจาค...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมจิตอา...>> อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแส...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสง...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา พร้อมด้วย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ มห...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา พร้อมด้วย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ม...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ เ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 เพื่อชี...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรร...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึก...>> อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญร...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และจัดทำแผ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเ...>> อ่านต่อ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นางสาวจิรภา คงเขียว) พร้...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970