ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 7

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานั...>> อ่านต่อ

14 มกราคม 2560 นายศุภกร หนูสม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำ...>> อ่านต่อ

การแข่งขันว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้ง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนั...>> อ่านต่อ

วันนี้ เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าท...>> อ่านต่อ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิจารณาเห็นควรให้ปริญญากิตติ...>> อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกิจกรรม "รวมพลัง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการกิจกรรมรณร...>> อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนชาว จ.สงขลา ร่วมสร้า...>> อ่านต่อ

วันที่ 4 พ.ย. 59 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท...>> อ่านต่อ

1 พ.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุ...>> อ่านต่อ

" เอาฤกษ์เอาชัย ส่งทัพนักกีฬา มรภ.สงขลา สู้ศึกมหาชัยเกมส์" ร...>> อ่านต่อ

นิทรรศการสัญจร "บัวบาทยาตรา" ณ หอประชุมนานชาติ มหาวิทยาลัยสง...>> อ่านต่อ

งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ....>> อ่านต่อ

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 วันที่ 21-23 กันย...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. องค์การนักศึก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 องค์การนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึก...>> อ่านต่อ

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี และนางไปยดา สุตระ เข้าร่วมการประชุมสมั...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารย์ภิญ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. องค์การนัก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. องค์การนักศึ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970