ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 7

" เอาฤกษ์เอาชัย ส่งทัพนักกีฬา มรภ.สงขลา สู้ศึกมหาชัยเกมส์" ร...>> อ่านต่อ

นิทรรศการสัญจร "บัวบาทยาตรา" ณ หอประชุมนานชาติ มหาวิทยาลัยสง...>> อ่านต่อ

งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ....>> อ่านต่อ

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 วันที่ 21-23 กันย...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. องค์การนักศึก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 องค์การนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึก...>> อ่านต่อ

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี และนางไปยดา สุตระ เข้าร่วมการประชุมสมั...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารย์ภิญ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. องค์การนัก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. องค์การนักศึ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนมนักศึ...>> อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา...>> อ่านต่อ

วันที่3สิงหาคม 59ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดโครงก...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมปฏิบัติ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 กค. ที่ผ่าน ฝ่าย กยศ. ได้จัดประชุมชี้แจงให้กั...>> อ่านต่อ

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ...>> อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทย...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัด...>> อ่านต่อ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพั...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970