ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 3

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายศุภสิน ปวันวัชรากร นำนักศึกษา...>> อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมพิธีเ...>> อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมตักบา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีวางพา...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี และอาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ดร.นกุล โสตถิพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรก...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระอ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการแข่ง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงา...>> อ่านต่อ

เมื่อ 21 กันยายน ของทุกปี วันสันติภาพสากล (World Peace Day) ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมทำความเข้าใจระบบกองทุนเงินใ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970