ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 3

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระอ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการแข่ง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงา...>> อ่านต่อ

เมื่อ 21 กันยายน ของทุกปี วันสันติภาพสากล (World Peace Day) ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมทำความเข้าใจระบบกองทุนเงินใ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษ...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางส...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมจิตอาส...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ว่าที...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายศ...>> อ่านต่อ

ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ นางสาว นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฏโฐ และนายศุภ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมบริจาค...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจกรรมจิตอา...>> อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแส...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสง...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970