ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดพิธีตักบาตรตักบาตร และ การละหมา...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเนื่องในวโรกาสเฉล...>> อ่านต่อ

โครงการวันพัฒนาพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวชิราลงกรณ บด...>> อ่านต่อ

วันที่ 9 ก.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2560 องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับผู้นำ...>> อ่านต่อ

วันที่ 7-8 ก.ค. 60 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ สำนักศิลปวัฒนธรรม...>> อ่านต่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ "การเพิ่...>> อ่านต่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึก...>> อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการเรียนรู...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะคณาจารย์ และบุคลากร กองพ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดโคร...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานั...>> อ่านต่อ

14 มกราคม 2560 นายศุภกร หนูสม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำ...>> อ่านต่อ

การแข่งขันว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้ง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนั...>> อ่านต่อ

วันนี้ เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าท...>> อ่านต่อ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิจารณาเห็นควรให้ปริญญากิตติ...>> อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกิจกรรม "รวมพลัง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการกิจกรรมรณร...>> อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนชาว จ.สงขลา ร่วมสร้า...>> อ่านต่อ

วันที่ 4 พ.ย. 59 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท...>> อ่านต่อ

1 พ.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970