ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 6

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดกิจกรร...>> อ่านต่อ

หน่วย กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ประชุมนักศึกษาผู้กู้ย...>> อ่านต่อ

รองอธิการบดี (น.ส.จิรภา คงเขียว) พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานั...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ศิริพ...>> อ่านต่อ

โครงการ วันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...>> อ่านต่อ

วันที่ 8 ส.ค.60 ความคืบหน้าโครงการฝายมีชีวิต ณ ค่ายพระปกเกล้...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หน่วยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึ...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกา...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดพิธีตักบาตรตักบาตร และ การละหมา...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเนื่องในวโรกาสเฉล...>> อ่านต่อ

โครงการวันพัฒนาพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวชิราลงกรณ บด...>> อ่านต่อ

วันที่ 9 ก.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2560 องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับผู้นำ...>> อ่านต่อ

วันที่ 7-8 ก.ค. 60 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ สำนักศิลปวัฒนธรรม...>> อ่านต่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ "การเพิ่...>> อ่านต่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึก...>> อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการเรียนรู...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะคณาจารย์ และบุคลากร กองพ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดโคร...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970