ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 11

กองพัฒนานักศึกษา โดย นายศุภกร หนูสม และ นางไปยดา สุตระ นำนัก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา ร่วม...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเ...>> อ่านต่อ

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด ตามแน...>> อ่านต่อ

สัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเ...>> อ่านต่อ

การประชุมสมาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 2-3 พ.ย 2557...>> อ่านต่อ

พิธีถวายครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา แด่พร...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกภาคใต้ ตั้งว...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหา...>> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่...>> อ่านต่อ

พลังนักศึกษา 14 ตุลา ในทัศนะคนรุ่นใหม่...>> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ปี 2557...>> อ่านต่อ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภา...>> อ่านต่อ

โครงการวันสันติภาพสากล...>> อ่านต่อ

ราชภัฏร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1/255...>> อ่านต่อ

โครงการ สืบสานและอนุรักษ์วันสารทเดือนสิบ...>> อ่านต่อ

น้องพี่สุขสันต์ จูงมือกันขึ้นเขาตังกวน...>> อ่านต่อ

กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์...>> อ่านต่อ

พิธีแสดงตนเป็นคนของพระราชา...>> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู 2557...>> อ่านต่อ

พิธีพระราชาทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตภาคใต้ ใน...>> อ่านต่อ

พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970