ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 11

ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่...>> อ่านต่อ

พลังนักศึกษา 14 ตุลา ในทัศนะคนรุ่นใหม่...>> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ปี 2557...>> อ่านต่อ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภา...>> อ่านต่อ

โครงการวันสันติภาพสากล...>> อ่านต่อ

ราชภัฏร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1/255...>> อ่านต่อ

โครงการ สืบสานและอนุรักษ์วันสารทเดือนสิบ...>> อ่านต่อ

น้องพี่สุขสันต์ จูงมือกันขึ้นเขาตังกวน...>> อ่านต่อ

กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์...>> อ่านต่อ

พิธีแสดงตนเป็นคนของพระราชา...>> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู 2557...>> อ่านต่อ

พิธีพระราชาทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตภาคใต้ ใน...>> อ่านต่อ

พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557...>> อ่านต่อ

ปฐมนิเทศ ปาริฉัตรช่อใหม่ ปีการศึกษา 2557...>> อ่านต่อ

โครงการ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา...>> อ่านต่อ

โครงการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำป...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2557 โ...>> อ่านต่อ

โครงการ สัมนาสภานักศึกษา สานสัมพันธ์ สายใยรัก ถักดวงใจ...>> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพประจำปี 56 อาจารย์และบุคลากร...>> อ่านต่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.สงขลา ออกตรวจเยี่ยมบ้าน...>> อ่านต่อ

ปาริฉัตร์เกมส์ 2556 ภาค กศ.บป....>> อ่านต่อ

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุภาพันธ์ ...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแกนนำสุขภาพ...>> อ่านต่อ

นิสิต นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ (สมาพั...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970