ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 5

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ...>> อ่านต่อ

มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามห...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองพัฒนานักศึกษา น...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสกรรจ์ รอดคล...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี เข้ารับโล่สถานศึกษาสนับสน...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทน...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 60 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ...>> อ่านต่อ

คุณพรทิพา จิวตระกูล ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกสำโ...>> อ่านต่อ

อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนานัก...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดกิจกรร...>> อ่านต่อ

หน่วย กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ประชุมนักศึกษาผู้กู้ย...>> อ่านต่อ

รองอธิการบดี (น.ส.จิรภา คงเขียว) พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานั...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน...>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ศิริพ...>> อ่านต่อ

โครงการ วันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...>> อ่านต่อ

วันที่ 8 ส.ค.60 ความคืบหน้าโครงการฝายมีชีวิต ณ ค่ายพระปกเกล้...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงข...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หน่วยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึ...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกา...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970