ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 5

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายศุภสิน ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ร...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุ...>> อ่านต่อ

นายศุภสิน ปวันวัชรากร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานบริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา และว่า...>> อ่านต่อ

อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จิราภรณ์ ก...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายศุภสิน ป...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเทศน์มห...>> อ่านต่อ

สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยความสนับสนุนจา...>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ...>> อ่านต่อ

มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามห...>> อ่านต่อ

นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองพัฒนานักศึกษา น...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสกรรจ์ รอดคล...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี เข้ารับโล่สถานศึกษาสนับสน...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทน...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 60 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ...>> อ่านต่อ

คุณพรทิพา จิวตระกูล ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกสำโ...>> อ่านต่อ

อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาล...>> อ่านต่อ

นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนานัก...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970