ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 9

องค์การนักศึกษาภาคปกติ 2558 จัดกิจกรรม SKRU FRESHMAN 2015 ณ ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่หน่วยแนะแนวกา...>> อ่านต่อ

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ การเตรียมตัวเพื่อก้าวพ้นรั้ว...>> อ่านต่อ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ...>> อ่านต่อ

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเก...>> อ่านต่อ

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคณะ ร่วมกันสำรวจและกำ...>> อ่านต่อ

Welcome Lecturers, officers and students of Universiti Putra...>> อ่านต่อ

เปิดโลกชมรม ร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและพิธี...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการน้องพี่สุขสันต์ จูงมือก...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัด...>> อ่านต่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายศุภกร หนุสม รักษาการผู้อำนวยการกอง...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดย นายศุภกร หนูสม รักษาการผู้อำนวยการกองพ...>> อ่านต่อ

โครงการเสวนา เรื่อง คุณภาพบัณฑิตและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ...>> อ่านต่อ

นายอรรถชัย มาสิก นักวิชาการสุขศึกษา และนางไปยดา สุตระ นักแ...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกต...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ พลศรี ร่ว...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมแกนำนักศึกษาเตรียมความพร้อม กิจกรรมรับน้องประชุมเ...>> อ่านต่อ

พิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ นางไปยดา สุต...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพั...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9-13 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ทางกองพัฒนานักศึกษา นำโด...>> อ่านต่อ

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังมวลชกับมหันตภัยจากยาเสพติด ...>> อ่านต่อ

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ไงาน...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970