ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 12

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41 มอดินแดงเกม...>> อ่านต่อ

วันเด็กแห่งชาติ...>> อ่านต่อ

ปาริฉัตร์เกมส์ 2556...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏ ครั...>> อ่านต่อ

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 56...>> อ่านต่อ

พิธีเปิดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “ขุน...>> อ่านต่อ

ทอดกฐิน ณ วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา...>> อ่านต่อ

การเมืองภาคพลเรือน บทเรียน 40 ปี 14 ตุลาคม 2516...>> อ่านต่อ

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วันสารทเดือนสิบ...>> อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังนักศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ...>> อ่านต่อ

โครงการ ราชภัฏร่วมใจใส่ใจสุขภาพร่วมกันออกกำลังกายครั้งที่ 1...>> อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปี 25...>> อ่านต่อ

อบรมแต่งหน้า By Jack Make up (โครงการต่อเนื่องจาก Freshy Bri...>> อ่านต่อ

Freshy Bright Star Contest 2013...>> อ่านต่อ

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...>> อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา ปรจำปี 56 สถาบันการพลศึกษ...>> อ่านต่อ

โครงการค่ายเยาวชนปี 5 ตั้งแต่วันที่ 23 -25 สิงหาคม 56...>> อ่านต่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันแม่แห่...>> อ่านต่อ

โครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี 56...>> อ่านต่อ

โครงการขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจารจร ปี 56...>> อ่านต่อ

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะถ้า ...>> อ่านต่อ

พิธีสมโภชน์เทียนพรรษาประจำปี 2556...>> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ภาค กศ.บป....>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970