ข่าวกิจกรรม / หน้า 3

   โครงการ " หาดทิพย์วิ่งแฟนรัน ครั้งที่ 3" อ่าน :: 7
   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อ่าน :: 13
   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อ่าน :: 9
   มรภ.บุรีรัมย์ ขอเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566 อ่าน :: 14
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ อ่าน :: 42
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ่าน :: 166
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เสนอบริการให้เช่าครุย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่าน :: 314
    การเสนอให้บริการเช่าชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ อ่าน :: 406
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ประเภทบังคับ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน :: 214
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน :: 107
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน :: 152
   ประกาศขยายเวลาการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 170
   ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักปาริฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 218
   ขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่าน :: 488
   ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อ่าน :: 102
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970