ข่าวกิจกรรม / หน้า 6

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมชมการแข่งขันแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ อ่าน :: 225
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" อ่าน :: 225
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่าน :: 226
   ลงทะเบียนแก้กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-59 อ่าน :: 227
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 59 อ่าน :: 226
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 57 อ่าน :: 235
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 58 อ่าน :: 229
   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อขอรับเอกสารขอสติ๊กเกอร์ไปแก้ไข อ่าน :: 225
   รายชื่อผู้ที่ขอสติ๊กเกอร์รถ ให้มาติดต่อรับก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อ่าน :: 225
   นักศึกษาชั้นปี 4-5 รหัส 56E , 574 , 596 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมได้ที่นี้ อ่าน :: 226
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมกีฬา-กรีฑาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 225
   ติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถนักศึกษาได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เท่านั้น อ่าน :: 225
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 594 , 59E อ่าน :: 226
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 584 , 58E อ่าน :: 227
   ประกาศผลการรับสม้ครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 225
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970