ข่าวกิจกรรม / หน้า 8

   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่าน :: 231
   ผลการแข่งขันโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ่าน :: 227
   ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 225
   กำหนดการพิธีนำน้องถวายตัวเป็นคนของพระราชา อ่าน :: 230
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 284
   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 อ่าน :: 226
   กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการฉลาดรัก "รักนี้ มีคุณค่า" อ่าน :: 227
   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม สู่ผู้นำที่ดี อ่าน :: 226
   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการธรรมะบันเทิง เรื่อง ชีวิตสดใส ด้วยใจธรรมะ อ่าน :: 227
   กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การแต่งกายเสริมสร้างบุคลิกเพื่อมุ่งสู่อาชีพ อ่าน :: 265
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970