ข่าวกิจกรรม / หน้า 7

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 227
   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อ่าน :: 230
   ชวนนักศึกษาทุกคนฟังการปราศรัยหาเสียงใหญ่ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 อ่าน :: 229
   ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2558 อ่าน :: 253
   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน :: 234
   นักศึกษารหัส 57 ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2557 อ่าน :: 231
   ตำแหน่งรับพานไหว้ครู (อาจารย์ที่ปรึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 227
   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 226
   ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี Password ต่อไปนี้มารายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา อ่าน :: 225
   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน :: 231
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 225
   ประกาศการเข้ารับน้องและ ข้อห้ามในการรับน้อง ประจำปี 2556 อ่าน :: 233
   กำหนดการ กิจกรรมน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ 2556 อ่าน :: 226
   ประกาศ!!! มรภ.สงขลา กำหนดจัดงานบัณฑิตใหม่อำลามหาวิทยาลัยมั่นใจสู่โลกกว้าง และปัจฉิมนิเทศ วันที่ 18 มี.ค. 2556 อ่าน :: 244
   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี่ อ่าน :: 227
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970