ข่าวทั่วไป / หน้า 12

   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 อ่าน :: 214
   ประกาศ นักศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน (เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ครั้งที่ 2 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทำงาน (รอบสุดท้าย) อ่าน :: 212
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ" อ่าน :: 207
   ขอเชิญร่วมแข่งขัน..วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน และฟันรัน ข้ามทะเลสาบสงขลา อ่าน :: 208
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 อ่าน :: 213
   ขอเชิญ นศ. ร่วมสมัครและคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย อ่าน :: 212
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 212
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 อ่าน :: 211
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน ส่งหลักฐานด่วน อ่าน :: 213
   ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่าน :: 265
   ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี" อ่าน :: 210
   ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญชิงเงินรางวัล "การต่อต้านยาเสพติด" อ่าน :: 217
   ประกาศ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่าน :: 213
   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันราชภัฏ อ่าน :: 213
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 212
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970