ข่าวทั่วไป / หน้า 15

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการผ่อนทหาร ประจำปี 2554 อ่าน :: 216
   ขอเชิญสมัครเข้านำเสนอโครงการ "เยาวชนคิดดี ทำดี ๘๔ โครงการกับครอบครัวข่าว ๓" อ่าน :: 207
   เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในมหาวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา อ่าน :: 222
   ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจร้า อ่าน :: 207
   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 อ่าน :: 220
   กำหนดการน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 (นักศึกษาใหม่ 54) อ่าน :: 207
   กำหนดการประชุมนักศึกษารหัส 51 , 52 และ 53 ประจำปีการศึกษา 2554 อ่าน :: 217
   นักศึกษาลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) คลิกอ่านรายละเอียด อ่าน :: 210
   ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี อ่าน :: 242
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2554 อ่าน :: 207
   รายชื่อนักศึกษาที่ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มกราคม 2554 อ่าน :: 207
   ประกาศ ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และเงินค่ากิจกรรมหอพักนักศึกษา จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ อ่าน :: 221
   ขอเชิญบุคลากรเข้ารับบริการตรวจเช็คความดันโลหิต และชีพจร และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี (ฟรี) อ่าน :: 207
   นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ติดต่อรับ-ส่งแบบฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2553 อ่าน :: 216
   ขอผ่อนผันทหาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 อ่าน :: 218
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970