ข่าวทั่วไป / หน้า 4

   ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท อ่าน :: 272
   รับสมัครนางงามสาวประเภทสองเข้าร่วมประกวด Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2 อ่าน :: 344
   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 อ่าน :: 252
   เอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 237
   ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน อ่าน :: 223
   วันเยาวชนแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี อ่าน :: 215
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 อ่าน :: 211
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 224
   ขอให้ นักศึกษาที่มีชื่อตามประกาศนี้ มาติดต่อ ที่งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30-12.00 น ทราบ!!! อ่าน :: 364
   ประกาศเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 221
   นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารในปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 224
   ประกาศเรื่องการส่งใบรายงานตัว( รด.๒)ประจำปี ๕๙ อ่าน :: 212
   ประกวดสารคดีสั้น ต่อต้านคอร์รัปชั่น อ่าน :: 213
   หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงาน Job fair 2016 อ่าน :: 229
   ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 อ่าน :: 208
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970