ข่าวทั่วไป / หน้า 4

   ขอเชิญนักศึกษาสมัครงาน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่นักศึกษาสังกัด วันละ 300 บาท สามารถติดต่อสอบถามและยืนใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่นักศึกษามีภูมิลำเนา อ่าน :: 250
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้ตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สอบถามเพิ่มเติม และยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่าน :: 540
   การสนับสุนนกิจกรรมนักศึกษา ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อ่าน :: 226
   ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อ่าน :: 259
   สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิญชวนร่วมแข่งขันทำอาหาร โครงการ ของหรอยสงขลา ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ อ่าน :: 355
   ประกาศ เรืองการผ่อนผันทหาร (ตกค้าง) ประจำปี 2560 อ่าน :: 235
   ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท อ่าน :: 273
   รับสมัครนางงามสาวประเภทสองเข้าร่วมประกวด Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2 อ่าน :: 354
   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 อ่าน :: 255
   เอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 239
   ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน อ่าน :: 223
   วันเยาวชนแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี อ่าน :: 216
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 อ่าน :: 212
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 225
   ขอให้ นักศึกษาที่มีชื่อตามประกาศนี้ มาติดต่อ ที่งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30-12.00 น ทราบ!!! อ่าน :: 371
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970