ข่าวทั่วไป / หน้า 4

   เอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 236
   ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน อ่าน :: 221
   วันเยาวชนแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี อ่าน :: 213
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 อ่าน :: 210
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 217
   ขอให้ นักศึกษาที่มีชื่อตามประกาศนี้ มาติดต่อ ที่งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30-12.00 น ทราบ!!! อ่าน :: 329
   ประกาศเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 219
   นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารในปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 219
   ประกาศเรื่องการส่งใบรายงานตัว( รด.๒)ประจำปี ๕๙ อ่าน :: 211
   ประกวดสารคดีสั้น ต่อต้านคอร์รัปชั่น อ่าน :: 212
   หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงาน Job fair 2016 อ่าน :: 225
   ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 อ่าน :: 207
   กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย อ่าน :: 214
   ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2559 อ่าน :: 284
   ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชทหารประจำปี 2559 คนส่งหลังฐานแล้วแต่ไม่มีรายชื่ ให้ติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารภายในวันที 30 ธ.ค 58นี ทราบ!!! อ่าน :: 225
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970