ข่าวทั่วไป / หน้า 5

   ขอให้ นักศึกษาที่มีชื่อตามประกาศนี้ มาติดต่อ ที่งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30-12.00 น ทราบ!!! อ่าน :: 380
   ประกาศเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 224
   นักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารในปีการศึกษา 2559 อ่าน :: 233
   ประกาศเรื่องการส่งใบรายงานตัว( รด.๒)ประจำปี ๕๙ อ่าน :: 215
   ประกวดสารคดีสั้น ต่อต้านคอร์รัปชั่น อ่าน :: 218
   หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงาน Job fair 2016 อ่าน :: 234
   ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 อ่าน :: 208
   กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย อ่าน :: 218
   ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2559 อ่าน :: 338
   ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชทหารประจำปี 2559 คนส่งหลังฐานแล้วแต่ไม่มีรายชื่ ให้ติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารภายในวันที 30 ธ.ค 58นี ทราบ!!! อ่าน :: 232
   ร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 อ่าน :: 207
   สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หสม.มายเอ็กซ์พีเรียน เอ็ดดูเคชั่น ..เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษานานาชาติ อ่าน :: 305
   เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน :: 210
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปี 2558 อ่าน :: 212
   สำนักงานราชบัณฑิตสภาจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง พระสงฆ์สาวกศาสดา อ่าน :: 207
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970