ข่าวทั่วไป / หน้า 5

   กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย อ่าน :: 215
   ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2559 อ่าน :: 320
   ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชทหารประจำปี 2559 คนส่งหลังฐานแล้วแต่ไม่มีรายชื่ ให้ติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารภายในวันที 30 ธ.ค 58นี ทราบ!!! อ่าน :: 229
   ร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 อ่าน :: 207
   สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ หสม.มายเอ็กซ์พีเรียน เอ็ดดูเคชั่น ..เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษานานาชาติ อ่าน :: 291
   เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน :: 210
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปี 2558 อ่าน :: 212
   สำนักงานราชบัณฑิตสภาจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง พระสงฆ์สาวกศาสดา อ่าน :: 207
   โครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558 โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อ่าน :: 210
   เปิดค่ายสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่..ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9 อ่าน :: 207
   เชิญเข้าอบรมโครงการ ติวเข้มสอบภาค ก ก้าวสู่ชีวิตราชการ อ่าน :: 207
   เชิญชวนน้องๆส่งโครงการขอรับทุนรวม 300,000 บาทกับโครงการ "เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2" อ่าน :: 215
   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ อ่าน :: 381
   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อ่าน :: 207
   หอการค้าฝรังเศส-ไทย จัดงาน Bonjour Talents -Brand & Career Fair อ่าน :: 213
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970