ข่าวทั่วไป / หน้า 6

   โครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558 โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย อ่าน :: 210
   เปิดค่ายสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่..ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9 อ่าน :: 207
   เชิญเข้าอบรมโครงการ ติวเข้มสอบภาค ก ก้าวสู่ชีวิตราชการ อ่าน :: 207
   เชิญชวนน้องๆส่งโครงการขอรับทุนรวม 300,000 บาทกับโครงการ "เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2" อ่าน :: 219
   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ อ่าน :: 436
   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อ่าน :: 207
   หอการค้าฝรังเศส-ไทย จัดงาน Bonjour Talents -Brand & Career Fair อ่าน :: 217
   เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 10,000 บาท อ่าน :: 217
   ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานสงขลา อ่าน :: 216
   เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. อ่าน :: 207
   เชิญชมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 "วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม" อ่าน :: 216
   ขอเชิญชวนสั่งจองเข็มกลัดติดเสื้้อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต อ่าน :: 207
   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ อ่าน :: 207
   ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย อ่าน :: 216
   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมไฟ อ่าน :: 220
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970