ข่าวทั่วไป / หน้า 13

   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 อ่าน :: 217
   ขอเชิญ นศ. ร่วมสมัครและคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย อ่าน :: 215
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 213
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 อ่าน :: 213
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน ส่งหลักฐานด่วน อ่าน :: 217
   ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่าน :: 283
   ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี" อ่าน :: 216
   ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญชิงเงินรางวัล "การต่อต้านยาเสพติด" อ่าน :: 238
   ประกาศ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่าน :: 225
   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันราชภัฏ อ่าน :: 214
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 212
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 218
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 215
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 อ่าน :: 222
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2555 อ่าน :: 211
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970