ข่าวทั่วไป / หน้า 13

   ประกาศ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่าน :: 221
   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันราชภัฏ อ่าน :: 214
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 212
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 214
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2555 อ่าน :: 212
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 อ่าน :: 217
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2555 อ่าน :: 211
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ่าน :: 211
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อ่าน :: 213
   สารสุขภาพ มหาิวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2555 อ่าน :: 207
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 213
   ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงในการเข้าร่วมกิจกรรม อ่าน :: 207
   ให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตามรายชื่อ ติดต่อก่อนภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 อ่าน :: 207
   ให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตามรายชื่อด้านใน อ่าน :: 207
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2555 อ่าน :: 207
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970