ข่าวทั่วไป / หน้า 3

   กิจกรรมเดิน - วิ่ง "SRU ราชภัฏเมืองคนดีมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 3 อ่าน :: 69
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน :: 85
   การจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา อ่าน :: 87
   งานการประกวด "Mister international Phitsanulok 2018" / (มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 อ่าน :: 421
   ร่วมงานสืบสานลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่าน :: 821
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าทำงานในโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อ่าน :: 286
   ขั้นตอนการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 347
   ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา2561 อ่าน :: 354
   สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตรและกุลธิดากาชาด อ่านรายละเอียดคลิก อ่าน :: 248
   ตารางการฉายภาพยนตร์สถานสงขลา ฉบับทดลอง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา อ่าน :: 405
   ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสร้างธุรกิจออนไลน์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thechnologies and Innovation)” อ่าน :: 299
   ข่าวจิตอาสา อ่าน :: 262
   นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ได้ที่นี้ อ่าน :: 728
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 250
   สวมหมวกนิรภัย อ่าน :: 236
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970