ข่าวทั่วไป / หน้า 3

   การจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา อ่าน :: 72
   งานการประกวด "Mister international Phitsanulok 2018" / (มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 อ่าน :: 407
   ร่วมงานสืบสานลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่าน :: 787
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าทำงานในโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อ่าน :: 285
   ขั้นตอนการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 346
   ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา2561 อ่าน :: 353
   สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตรและกุลธิดากาชาด อ่านรายละเอียดคลิก อ่าน :: 247
   ตารางการฉายภาพยนตร์สถานสงขลา ฉบับทดลอง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา อ่าน :: 384
   ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสร้างธุรกิจออนไลน์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thechnologies and Innovation)” อ่าน :: 294
   ข่าวจิตอาสา อ่าน :: 259
   นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ได้ที่นี้ อ่าน :: 665
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 250
   สวมหมวกนิรภัย อ่าน :: 231
   เชิญส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่าน :: 260
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2561 (เฉพาะนักศึกษาเก่า) อ่าน :: 242
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970