ข่าวทั่วไป / หน้า 3

   สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตรและกุลธิดากาชาด อ่านรายละเอียดคลิก อ่าน :: 246
   ตารางการฉายภาพยนตร์สถานสงขลา ฉบับทดลอง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา อ่าน :: 369
   ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสร้างธุรกิจออนไลน์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thechnologies and Innovation)” อ่าน :: 292
   ข่าวจิตอาสา อ่าน :: 259
   นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ ได้ที่นี้ อ่าน :: 626
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 247
   สวมหมวกนิรภัย อ่าน :: 228
   เชิญส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่าน :: 259
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2561 (เฉพาะนักศึกษาเก่า) อ่าน :: 240
   ขอเชิญนักศึกษาสมัครงาน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่นักศึกษาสังกัด วันละ 300 บาท สามารถติดต่อสอบถามและยืนใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่นักศึกษามีภูมิลำเนา อ่าน :: 248
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้ตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สอบถามเพิ่มเติม และยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่าน :: 528
   การสนับสุนนกิจกรรมนักศึกษา ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อ่าน :: 226
   ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อ่าน :: 257
   สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิญชวนร่วมแข่งขันทำอาหาร โครงการ ของหรอยสงขลา ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ อ่าน :: 350
   ประกาศ เรืองการผ่อนผันทหาร (ตกค้าง) ประจำปี 2560 อ่าน :: 231
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970