ข่าวทั่วไป / หน้า 2

   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2562 ติดตามข่าวสารได้ที่ FB. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อ่าน :: 108
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 63
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Foad Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 75
   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) อ่าน :: 54
   เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก อ่าน :: 54
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อ่าน :: 48
   การคิดอัตราค่าน้ำมันเพื่อการเดินทางไปราชการ อ่าน :: 51
   กิจกรรมเดิน - วิ่ง "SRU ราชภัฏเมืองคนดีมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 3 อ่าน :: 63
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน :: 65
   การจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา อ่าน :: 63
   งานการประกวด "Mister international Phitsanulok 2018" / (มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 อ่าน :: 402
   ร่วมงานสืบสานลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่าน :: 779
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าทำงานในโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อ่าน :: 285
   ขั้นตอนการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 345
   ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา2561 อ่าน :: 352
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970