ข่าวทั่วไป / หน้า 2

   ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 60,000 บาท อ่าน :: 92
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 229
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเอง ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 84
   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ้นมาตุภูมิ (พุทธบริษัทเครือข่ายมาเลเซีย) อ่าน :: 74
   ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ อ่าน :: 70
   กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล อ่าน :: 90
   ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เปิดโลกทัศน์สานฝันสู่เส้นทางอาชีพ "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" 25 มีนาคม 2562 อ่าน :: 83
   ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพใหม่ อ่าน :: 87
   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2562 ติดตามข่าวสารได้ที่ FB. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อ่าน :: 113
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 69
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Foad Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 80
   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) อ่าน :: 61
   เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก อ่าน :: 64
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อ่าน :: 55
   การคิดอัตราค่าน้ำมันเพื่อการเดินทางไปราชการ อ่าน :: 56
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970