ข่าวทั่วไป / หน้า 2

   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) อ่าน :: 42
   เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก อ่าน :: 46
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อ่าน :: 43
   การคิดอัตราค่าน้ำมันเพื่อการเดินทางไปราชการ อ่าน :: 49
   กิจกรรมเดิน - วิ่ง "SRU ราชภัฏเมืองคนดีมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 3 อ่าน :: 54
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน :: 47
   การจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา อ่าน :: 46
   งานการประกวด "Mister international Phitsanulok 2018" / (มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 อ่าน :: 370
   ร่วมงานสืบสานลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่าน :: 604
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าทำงานในโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อ่าน :: 277
   ขั้นตอนการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 326
   ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา2561 อ่าน :: 340
   สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตรและกุลธิดากาชาด อ่านรายละเอียดคลิก อ่าน :: 245
   ตารางการฉายภาพยนตร์สถานสงขลา ฉบับทดลอง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา อ่าน :: 340
   ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสร้างธุรกิจออนไลน์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thechnologies and Innovation)” อ่าน :: 283
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970