ข่าวทั่วไป / หน้า 2

   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเอง ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 75
   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ้นมาตุภูมิ (พุทธบริษัทเครือข่ายมาเลเซีย) อ่าน :: 70
   ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ อ่าน :: 65
   กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล อ่าน :: 82
   ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เปิดโลกทัศน์สานฝันสู่เส้นทางอาชีพ "พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" 25 มีนาคม 2562 อ่าน :: 74
   ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพใหม่ อ่าน :: 84
   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2562 ติดตามข่าวสารได้ที่ FB. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อ่าน :: 111
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 67
   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Foad Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 อ่าน :: 79
   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) อ่าน :: 57
   เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก อ่าน :: 60
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อ่าน :: 53
   การคิดอัตราค่าน้ำมันเพื่อการเดินทางไปราชการ อ่าน :: 55
   กิจกรรมเดิน - วิ่ง "SRU ราชภัฏเมืองคนดีมินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 3 อ่าน :: 66
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน :: 72
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970