ข่าวทั่วไป / หน้า 7

   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมไฟ อ่าน :: 220
   Cambridge English อ่าน :: 220
   สิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา (ส่วนลดการซื้อตั๋วรถทัวร์บนเว็บไวด์) อ่าน :: 216
   จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน อ่าน :: 207
   มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลาจัดแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ งานวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 58 อ่าน :: 217
   โครงการราชภัฏสุขภาพดีทุกวันพฤหัสบดี อ่าน :: 207
   ตรวจสอบรายชือ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชทหาร (ตกค้าง) ประ จำปี 2558 อ่าน :: 220
   เปิดรับสมัครสอบชิงทุนGlobal Undergraduate Exchange Program อ่าน :: 208
   ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อ่าน :: 210
   ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3" อ่าน :: 213
   นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารแต่ไม่มีรายชื่อ ตรวจสอบที่นี้ อ่าน :: 293
   ขอเชิญนักศึกษาเข้ากรอกข้อมูล Resume เพื่อการสมัครงาน อ่าน :: 220
   นิทรรศการเรียนภาษาและซัมเมอร์ต่างประเทศ อ่าน :: 246
   โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7 อ่าน :: 207
   รับสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ UK อ่าน :: 221
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970