ข่าวทั่วไป / หน้า 7

   ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงานสงขลา อ่าน :: 219
   เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. อ่าน :: 213
   เชิญชมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 "วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม" อ่าน :: 218
   ขอเชิญชวนสั่งจองเข็มกลัดติดเสื้้อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต อ่าน :: 212
   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ อ่าน :: 207
   ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย อ่าน :: 218
   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมไฟ อ่าน :: 221
   Cambridge English อ่าน :: 221
   สิทธิพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา (ส่วนลดการซื้อตั๋วรถทัวร์บนเว็บไวด์) อ่าน :: 217
   จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน อ่าน :: 207
   มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลาจัดแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ งานวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 58 อ่าน :: 220
   โครงการราชภัฏสุขภาพดีทุกวันพฤหัสบดี อ่าน :: 207
   ตรวจสอบรายชือ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชทหาร (ตกค้าง) ประ จำปี 2558 อ่าน :: 221
   เปิดรับสมัครสอบชิงทุนGlobal Undergraduate Exchange Program อ่าน :: 211
   ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อ่าน :: 213
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970