ข่าวทั่วไป / หน้า 9

   บ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ อินชัวรันซ์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม อ่าน :: 265
   มูลนิธิเอสซีจี ประชาสัมพันธ์โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2 อ่าน :: 207
   ธนาคารธนชาต ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลัษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องการสอบคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่าน :: 222
   มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ่าน :: 218
   เรื่อง การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา อ่าน :: 209
   สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2558 อ่าน :: 218
   กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันวิชการป้องกันประเทศ ได้จัดประกวดคลิปวีดีโอ "ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย" อ่าน :: 215
   บ.เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด จัดโครงการปรกวดชิงรางวัลหัวกะทิอัมพวา อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดประกวดภาพวาด "ภาพลักษณะนักการเมือง" อ่าน :: 212
   ขอเชิญประกวดเรียงความ "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จิรยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 216
   รายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันทหารเพิ่มเติม ปี 57 อ่าน :: 208
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970