ข่าวทั่วไป / หน้า 9

   รายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันทหารเพิ่มเติม ปี 57 อ่าน :: 208
    ผ่อนผันทหาร( ตกค้าง) อ่าน :: 310
   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2557 อ่าน :: 215
   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราขทาน อ่าน :: 218
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2556 อ่าน :: 211
   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 662
   การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปี ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อ่าน :: 215
   ประกาศเรื่อง อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 289
   ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4 ทุกคนเข้าประชุม อ่าน :: 297
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 215
   ประชาสัมพันธ์ หน่วยส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ อ่าน :: 213
   กำหนดการ การตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 อ่าน :: 211
   การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา อ่าน :: 212
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 224
   ขอเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่าน :: 213
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970