ข่าวทั่วไป / หน้า 9

   มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ่าน :: 217
   เรื่อง การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา อ่าน :: 208
   สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2558 อ่าน :: 218
   กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันวิชการป้องกันประเทศ ได้จัดประกวดคลิปวีดีโอ "ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย" อ่าน :: 215
   บ.เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด จัดโครงการปรกวดชิงรางวัลหัวกะทิอัมพวา อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดประกวดภาพวาด "ภาพลักษณะนักการเมือง" อ่าน :: 212
   ขอเชิญประกวดเรียงความ "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จิรยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 214
   รายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันทหารเพิ่มเติม ปี 57 อ่าน :: 208
    ผ่อนผันทหาร( ตกค้าง) อ่าน :: 342
   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2557 อ่าน :: 220
   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราขทาน อ่าน :: 661
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2556 อ่าน :: 211
   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 709
   การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปี ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อ่าน :: 219
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970