ข่าวทั่วไป / หน้า 9

   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราขทาน อ่าน :: 215
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2556 อ่าน :: 211
   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 532
   การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปี ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อ่าน :: 213
   ประกาศเรื่อง อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 271
   ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4 ทุกคนเข้าประชุม อ่าน :: 274
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 214
   ประชาสัมพันธ์ หน่วยส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ อ่าน :: 212
   กำหนดการ การตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 อ่าน :: 211
   การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา อ่าน :: 211
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 223
   ขอเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่าน :: 212
   โครงการ "ออกค่าย... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" อ่าน :: 207
   กำหนดการรายงานตัว นศท. ปี 4-5 ชาย,หญิง ม.ราชภัฏ สงขลา อ่าน :: 251
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2556 อ่าน :: 211
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970