ข่าวทั่วไป / หน้า 11

   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน อ่าน :: 208
    นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 207
   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 215
   ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่เข้าผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 207
   กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 215
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 212
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 : เบาหวาน...มหันตภัยใกล้ตัว อ่าน :: 207
    นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 213
   ศูนย์การค้า ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จัดโครงการประกวด Brand Presenter โครงการ 3 อ่าน :: 217
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 215
   นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปี 2555 อ่าน :: 207
   โรงเรียนดาวนายร้อย รับสมัคร นศ.ฝึกงาน 10 ตำแหน่ง อ่าน :: 216
   โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน อ่าน :: 215
   ขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าประชุม อ่าน :: 207
   โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน อ่าน :: 212
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970