ข่าวทั่วไป / หน้า 11

   ขอเชิญร่วมโครงการแบรนด์ เจน อ่าน :: 207
   สถาบัน NIDA จัดค่ายฤดูร้อน อ่าน :: 218
   การรายงานตัว นศท.ชั้นปี 4 อ่าน :: 218
   รัฐบาลชิลี จัดค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC) อ่าน :: 207
   ประชุม สมาชิก ชมรม นศท. อาสาเพื่อน้อง อ่าน :: 231
   ตรวจสอบรายชื่อ ผ่อนผันตกค้างประจำปี 56ทั้งหมด อ่าน :: 218
   เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 207
   บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง แก่โครการค่ายอาสา อ่าน :: 217
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน อ่าน :: 208
    นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 207
   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 218
   ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่เข้าผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 207
   กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน :: 220
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน รับเงินค่าตอบแทน อ่าน :: 213
   สารสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 : เบาหวาน...มหันตภัยใกล้ตัว อ่าน :: 207
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970