ข่าวทั่วไป / หน้า 16

   นักศึกษาที่ได้ยื่นเรื่องย้ายบัตรประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลเดิมมาเป็นโรงพยาบาลสงขลา ติดต่อขอรับบัตรได้วันที่ 13-24 กันยายน ..... อ่านต่อคลิก อ่าน :: 213
   รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 252
   ขอให้นักศึกษาโควต้ากีฬาทุกประเภทกีฬา เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา อ่าน :: 207
   ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดการเขียนเรียงความ เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดที่มีต่อแม่ อ่าน :: 217
    นักศึกษาที่ได้ส่งหลักฐานเพื่อย้ายประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลเดิม มาเป็นโรงพยาบาลสงขลา ติดต่อรับบัตรประกันสุขภาพคืนในวันที่.... อ่าน :: 210
   ประกาศชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน ประจำปี 2553 เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 อ่าน :: 207
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970