ข่าวทั่วไป / หน้า 10

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 216
   ประชาสัมพันธ์ หน่วยส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ อ่าน :: 215
   กำหนดการ การตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 อ่าน :: 211
   การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา อ่าน :: 213
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 226
   ขอเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่าน :: 221
   โครงการ "ออกค่าย... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" อ่าน :: 207
   กำหนดการรายงานตัว นศท. ปี 4-5 ชาย,หญิง ม.ราชภัฏ สงขลา อ่าน :: 277
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2556 อ่าน :: 220
   รายชื่อ นศท. คนที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม อ่าน :: 233
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ TO BE ONE IDOL อ่าน :: 210
   ขอให้ นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 213
   เรื่อง แก้กิจกรรม นศท. อ่าน :: 229
   ขอเชิญร่วมโครงการแบรนด์ เจน อ่าน :: 207
   สถาบัน NIDA จัดค่ายฤดูร้อน อ่าน :: 216
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970