ข่าวทั่วไป / หน้า 10

   รายชื่อ นศท. คนที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม อ่าน :: 228
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ TO BE ONE IDOL อ่าน :: 210
   ขอให้ นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 212
   เรื่อง แก้กิจกรรม นศท. อ่าน :: 224
   ขอเชิญร่วมโครงการแบรนด์ เจน อ่าน :: 207
   สถาบัน NIDA จัดค่ายฤดูร้อน อ่าน :: 212
   การรายงานตัว นศท.ชั้นปี 4 อ่าน :: 213
   รัฐบาลชิลี จัดค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC) อ่าน :: 207
   ประชุม สมาชิก ชมรม นศท. อาสาเพื่อน้อง อ่าน :: 214
   ตรวจสอบรายชื่อ ผ่อนผันตกค้างประจำปี 56ทั้งหมด อ่าน :: 212
   เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 207
   บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง แก่โครการค่ายอาสา อ่าน :: 213
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน อ่าน :: 208
    นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 207
   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556 อ่าน :: 212
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970