ข่าวทั่วไป / หน้า 10

   โครงการ "ออกค่าย... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" อ่าน :: 207
   กำหนดการรายงานตัว นศท. ปี 4-5 ชาย,หญิง ม.ราชภัฏ สงขลา อ่าน :: 270
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2556 อ่าน :: 219
   รายชื่อ นศท. คนที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม อ่าน :: 230
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ TO BE ONE IDOL อ่าน :: 210
   ขอให้ นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 213
   เรื่อง แก้กิจกรรม นศท. อ่าน :: 227
   ขอเชิญร่วมโครงการแบรนด์ เจน อ่าน :: 207
   สถาบัน NIDA จัดค่ายฤดูร้อน อ่าน :: 213
   การรายงานตัว นศท.ชั้นปี 4 อ่าน :: 215
   รัฐบาลชิลี จัดค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC) อ่าน :: 207
   ประชุม สมาชิก ชมรม นศท. อาสาเพื่อน้อง อ่าน :: 218
   ตรวจสอบรายชื่อ ผ่อนผันตกค้างประจำปี 56ทั้งหมด อ่าน :: 213
   เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร อ่าน :: 207
   บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง แก่โครการค่ายอาสา อ่าน :: 214
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970