ข่าวทั่วไป / หน้า 10

   ประกาศเรื่อง อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 314
   ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4 ทุกคนเข้าประชุม อ่าน :: 314
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 218
   ประชาสัมพันธ์ หน่วยส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ อ่าน :: 215
   กำหนดการ การตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 อ่าน :: 211
   การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา อ่าน :: 215
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง อ่าน :: 227
   ขอเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อ่าน :: 223
   โครงการ "ออกค่าย... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" อ่าน :: 207
   กำหนดการรายงานตัว นศท. ปี 4-5 ชาย,หญิง ม.ราชภัฏ สงขลา อ่าน :: 287
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2556 อ่าน :: 221
   รายชื่อ นศท. คนที่ผ่านและไม่ผ่านกิจกรรม อ่าน :: 234
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ TO BE ONE IDOL อ่าน :: 210
   ขอให้ นศท.เข้าประชุม อ่าน :: 213
   เรื่อง แก้กิจกรรม นศท. อ่าน :: 231
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970