ข่าวทั่วไป / หน้า 1

   ประกาศ การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายใน มรภ.สงขลา อ่าน :: 20
   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ อ่าน :: 17
   ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 58E,594,616 ที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ อ่าน :: 931
   ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค ปี 2 62 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิค-19 อ่าน :: 44
   ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสื่อป้องกันการทุจริต อ่าน :: 34
   สำนักงานเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดสงขลาร ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อ่าน :: 33
   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 อ่าน :: 44
   ขอเชิญชวนร่วมกิตกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2563 อ่าน :: 37
   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลพระราชทาน สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน :: 37
   หลักเกณฑ์การแข่งขันการทำอาหาร โคาการ ของหรอยสงขลา อ่าน :: 42
   ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร-ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) อ่าน :: 109
   การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน :: 59
   จังหวัดสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ของอำเภอเมืองสงขลา อ่าน :: 128
   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 62) ประจำปี 2562 อ่าน :: 75
   ขอเชิญร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ จ.สงขลา ประจำปี 2562 อ่าน :: 79
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970